Převody bytů do osobního vlastnictví

Vážení,

v současné době jsme zaznamenali množící se dotazy členů bytového družstva, týkající se převodu jednotek do vlastnictví členů družstva. Současná legislativní úprava těchto převodů, tj. převodů bytů /jednotek/ ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Písek do osobního vlastnictví členů družstva, byla provedena zákonem č. 345/2009 Sb., kterým byl změněn zákon č. 72/1994 Sb. tak, že nebyla-li uzavřena smlouva podle § 23 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb. do 1.7.2010, lze právo na uzavření smlouvy podle § 23 odst. 2 a 3 zákona č. 72/1994 Sb., uplatnit do 31.12.2020. Tímto ustanovením byla prodloužena lhůta pro uplatnění práva k převodu bytu do vlastnictví člena družstva na základě jeho výzvy podané bytovému družstvu. K uplatnění tohoto práva je nutné, aby do této lhůty byly ze strany člena družstva splněny všechny závazky vůči družstvu a člen musí družstvo k převodu bytu vyzvat. Po uplynutí lhůty stanovené do 31.12.2020 dojde k promlčení tohoto práva. Převody bytů na základě výzvy podané ve výše uvedené lhůtě jsou v roce 2020 osvobozeny od placení správního poplatku v rámci vkladového řízení na katastru nemovitostí v částce Kč 2.000,–. V případě, že by nedošlo ve shora uvedené lhůtě k uzavření smlouvy o převodu jednotky, nelze garantovat pro rok 2021 a dále stávající legislativní úpravu takových převodů.

Stavební bytové družstvo Písek