Změna záloh

V souladu s podepsanou „Smlouvou o zajišťování správy domu a pozemku“, přistupuje SBD Písek, jako správce, k úpravě záloh na otop a ohřev TUV z centrálního zásobování teplem a z plynových kotelen v návaznosti na navýšení ceny za tyto služby. Úprava záloh bude platná od 1.července 2022.