Uzavření pokladny

Ve dnech od 19. 9. 2022 do 23. 9. 2022 bude pokladna SBD Písek uzavřena.

Oznámení

Od 11. 7.2022 je zajištěna pohotovost na havarijní poruchy rozvodů topení a vodoinstalace pro SVJ a domy ve správě SBD Písek firmou JIKAST s.r.o. Havarijní poruchy v pracovní době SBD Písek hlaste technikům SBD (tel. 382201720, 733736708) a mimo pracovní dobu na Městskou policii (tel. 382213225)

Změna záloh

V souladu s podepsanou „Smlouvou o zajišťování správy domu a pozemku“, přistupuje SBD Písek, jako správce, k úpravě záloh na otop a ohřev TUV z centrálního zásobování teplem a z plynových kotelen v návaznosti na navýšení ceny za tyto služby. Úprava záloh bude platná od 1.července 2022.

Převody bytů do osobního vlastnictví

Vážení, v současné době jsme zaznamenali množící se dotazy členů bytového družstva, týkající se převodu jednotek do vlastnictví členů družstva. Současná legislativní úprava těchto převodů, tj. převodů bytů /jednotek/ ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Písek do osobního vlastnictví členů družstva, byla provedena zákonem č. 345/2009 Sb., kterým byl změněn zákon č. 72/1994 Sb. tak, že nebyla-li […]