Porada předsedů

V úterý 22.11.2022 od 16,00 hod. se koná porada předsedů SVJ a domovních důvěrníků v restauraci Olympie Písek. Žádáme předsedy SVJ o předání změn na rok 2023 nejpozději do 30.11.2022

Shromáždění delegátů

Dne 11. října 2022 od 16.00 hodin v sále restaurace Olympie Písek se uskuteční pravidelné roční shromáždění delegátů. Prosíme zvolené delegáty o účast na jednání.

Uzavření pokladny

Ve dnech od 19. 9. 2022 do 23. 9. 2022 bude pokladna SBD Písek uzavřena.

Oznámení

Od 11. 7.2022 je zajištěna pohotovost na havarijní poruchy rozvodů topení a vodoinstalace pro SVJ a domy ve správě SBD Písek firmou JIKAST s.r.o. Havarijní poruchy v pracovní době SBD Písek hlaste technikům SBD (tel. 382201720, 733736708) a mimo pracovní dobu na Městskou policii (tel. 382213225)

Změna záloh

V souladu s podepsanou „Smlouvou o zajišťování správy domu a pozemku“, přistupuje SBD Písek, jako správce, k úpravě záloh na otop a ohřev TUV z centrálního zásobování teplem a z plynových kotelen v návaznosti na navýšení ceny za tyto služby. Úprava záloh bude platná od 1.července 2022.

Převody bytů do osobního vlastnictví

Vážení, v současné době jsme zaznamenali množící se dotazy členů bytového družstva, týkající se převodu jednotek do vlastnictví členů družstva. Současná legislativní úprava těchto převodů, tj. převodů bytů /jednotek/ ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Písek do osobního vlastnictví členů družstva, byla provedena zákonem č. 345/2009 Sb., kterým byl změněn zákon č. 72/1994 Sb. tak, že nebyla-li […]